teisipäev, 24. aprill 2018

Rohutirtsud käisid Viimsis Tädu matkarajal 10.05 2017

Käisime otsimas kevadet ja kevade tunnuseid. Vaatasime puid mis kohe kohe hiirekõrvus on ja tõdesime , et tõesti vaatamata visale talvele on siiski kätte jõudnud kevad.


Pokud käisid 26. oktoobril 2017 Tallinna Loodusmuuseumis

Pokud osalesid Tallinna Loodusmuuseumis programmis „Avastuste tuba”. Lisaks sellele said lapsed uudistada loodusmuuseumi püsinäitusi.

Avastuste ruumis sai uurida meeli ja meeleelundeid:
Avastuste ruumis saab katsudes, kuulates, vaadates ja nuusutades teada, kuidas loomad maailma tajuvad. Ruum tutvustab kujundlikult loomade meeli, seejuures on näitena kasutatud loomaliike, kelle üks või teine meel või meeleelund on eriti hästi arenenud või väga omapärane.
Nii on võimalik heita ümbritsevale pilk läbi kärbse, koera või kala silmade ning võrrelda, kui erinev on metskitse ja inimese nägemisulatus. Saab teada, kuidas kuulevad nahkhiir ja elevant ning testida, kuidas kõlab inimese hääl metsas, koopas või kirikus. Uurides händkaku koljut selgub, et kõikidel loomadel ei asugi kõrvaavad ühel kõrgusel.


Pokud käisid 19. oktoobril 2017 Kohila Keskkonna Hariduskeskusega Rabivere rabas

Uuriti loodust ja matkati järve äärde

Naerulindude rühm külastas Viimsi looduskeskust mais 2017Õppeprogramm „Metsas on väge!”

Eesmärgid:
1) Laps huvitub loodusest ja omab austust looduse vastu
2) Laps mõistab metsa väärtust meie rahvakultuuris
3) Laps oskab leida seoseid metsa eluringis
4) Lapsed tutvuvad loomadega, keda võib metsas kohata


Lapsed said vaadata õppefilmi metsloomadest, kompisid kätega augus olevaid metsaga seotuid esemeid ja püüdsid neid ära arvata. Lapsed said enda kaalu võrrelda metsloomade omadega. Kuulati laule ja lõpuks pandi üheskoos kokku  metslooma pusle.Naerulinnud käisid Kohila vallas Kõnnu järve ümbruses 1. novembril 2017

Teema: „Läbi metsa rabajärve äädre”.
 
Eesmärk:
1. Tutvustada metsa ja raba ning õpetada lapsi seal liikuma.
2. Õppida tundma nende kasvukeskkondade tuntumaid taimi.
3. Selgitada, miks peab loodust hoidma.
4. Rabas ja metsas käitumise reeglid.
5. Tutvume älbe ja rabajärvega, rabavee maitsmine.

Konnakesed õppekäigul Saadjärve Looduskoolis 2.mail 2017Konnakesed käisid bussiga toredal parveretkel Saadjärvel, kus meil oli õppeprogramm „Järv elukeskkonnana”. Läbi mänguliste tegevuste ja aktiivõppemeetodite  teostati meile järveuuringuid parvega Saadjärvel (temperatuuri, sügavuse ja vee läbipaistvuse mõõtmine parvelt). Lapsed said harjutada iseseisvat tegutsemist. Lapsed said teadmisi järvest ja järveelustikust (taimed, kalad, linnud, putukad, ämblikulaadsed, vähilaadsed. Lapsed said teadmisi toitumisahelast ning õpivad märkama ja aru saama seoseid looduses. Lapsed õppisid mõistma muutusi looduses ja inimese mõju loodusele.