teisipäev, 21. märts 2017

Ujumispäev sõpradega Delfiini lasteaiast.

Mõmmidel käis külas küülik.
Mõmmide õppekäik Sütiste parkmetsa.

Nädala vee tarbimine

Üheskoos vaadeldi nädala jooksul lasteaia veemõõtjat ning saadi teada, kui palju vett kulub.Naksidrallide kodune ülessanne - veetilga seiklused.

Üheskoos vanematega täitsid lapsed kodus töölehe, kuhu tuli joonistada uudishimuliku veetilga seiklused.


Kraanivesi on joogivesi

Naksitrallid läbisid AS Tallinna Vesi poolt läbiviidud veetunni, mille käigus said lapsed teada, kust tuleb puhas kraanivesi.


Naksitrallid ja Naerulinnud Sagadi looduskoolis.

 Naksitrallide ja Naerulindude rühma külastas Sagadi Looduskoolist tulnud Vete-ema. Vete-ema rääkis lastele vee ringlusest loodusest ning loomadest, taimedest ja lindudes, kelle elu on veega tihedalt seotud. Mängiti erinevaid mänge, kuulati konnahääli ning saadi teada, miks grupp inimesi tõmbab kevadel selga liiklusvestid ja lähevad konni päästma.


Naksitrallid külastasid Puhta Vee Teemaparki, Järsi külas.

Räägiti põhjaveest, selle tekkimisest ja hoidmisest. Osaleti katsetes ning peeti vahva piknik.

Naksitrallid läbisid programmi „Salasilmad võlumetsas”

... kus saadi sõbraks metsaga ning üheskoos otsiti vetevaim Tölpi.

Lapsed said uusi teadmisi allikate ja põhjavee ning vee ringluse kohta looduses.

Naksitrallid Viimsi rannarahva muuseumis

Naksitrallid käisid Viimsi Rannarahva muuseumis läbimas veeohutusprogrammi. Lapsed said kujundada meeskonnatöö käigus plakatid erinevate veekogude kohta. Arutleti ohtude üle, mis vee ääres varitsevad ja esitleti oma töid. Saadi teada, milleks on vajalikud kõik nöörid ja klambrid päästevesti küljes. Lapsed proovisid visata päästarõngast ja päästelingu ning suurt elevust tekitasid lambad ja jänesed.

Kineetiline liiv

Kui õues on vihmased ilmad ja mere äärde ka veel ei saa, siis meisterdame ise rannaliiva, millega saab mängida. Naksitrallide hoogne töö kineetilise liiva meisterdamisel. Lisaks sai üle räägitud kõik oluline veeohutuse teemadel.

Naksitralli rühma lapsed mängisid veega.

 Eesmärgiks oli uurida, millised esemed ujuvad, millised upuvad.


Õues on mõnus.

Naksitrallid õues hamburgerit söömas

Õues maitseb enda tehtud tervislik hamburger eriti maitsvalt.