teisipäev, 23. mai 2017

KESKKONNAPÕHIMÕTTED


 • Tunneme kodulähedast loodust ja viibime palju looduses
 • Võtame omaks keskkonnasõbraliku ja säästva eluviisi
 • Viime igal nädal läbi ühe õuesõppe tunni
 • Kustutame ruumist lahkudes tuled
 • Kasutame rühmades kuivatuskappi ja nõudepesumasinat ökonoomselt
 • Kontrollime veekraane ja ei raiska vett
 • Rühmaruumides ja õues ei viska prahti maha
 • Taaskasutame paberit
 • Korjame ohtlikud jäätmed (patareid) kasti ja viime jäätmejaama
 • Osaleme võimalusel keskkonnakampaaniates ja -projektides
 • Organiseerime keskkonnaalaseid üritusi
 • "Kiusamisest vaba lasteead" põhimõtete rakendumine